Category Archive for: Creative

116 000 – Гореща Линия за изчезнали деца

by Centre Nadja

Горещата телефонна линия за изчезнали деца 116 000 e един от Европейските хармонизирани номера със социална значимост. Европейската Комисия взе решение за тяхното създаване през 2007 година. Номерът е единен за всички страни от ЕС.  България е поредната държава, която въвежда  тази телефонна линия. На нея се приемат сигнали за изчезнали деца, както и информация…