Семинар в град Велинград на 18-19 април 2016 г.

by Centre Nadja

IMG_0981 (1)

Семинар в град Велинград на 18-19 април 2016 г.

IMG_0981 (1)

Семинарът във Велинград беше седмият по ред от цикъла семинари за здравни медиатори в страната по Модул 2.2. „Обучение на здравни медиатори за справяне и превенция на домашното  насилие сред ромска общност“. В този семинар обучители бяха обучените здравни медиатори – Камелия Методиева и Ангел Михайлов, съвместно с експерт-обучител от център „Надя“ – д-р Росанка Венелинова, а участници бяха здравни медиатори от региона – Пловдив, Самоков, Пазарджик, Ракитово и др. Програмата беше създадена по подобие на програмата от обучението за обучители, което беше проведено в София, в края на миналата година. В програмата бяха включени презентации на тема домашно насилие, дефиниции и видове насилие и за Закона за защита от домашно насилие, както и информация за проекта и за това, как се провеждат информационни кампании. По време на семинара бяха прожектирани аудио-визуалните продукти по проекта и бяха раздадени на всички участници дискове с клиповете.

 


About the Author


Centre Nadja