Обучителен семинар за студенти – „Никой не е защитен от домашното насилие“

by Centre Nadja

IMG-20160110-WA0003-2 (2)

Untitled-3

В периода 5-8 ноември 2015 г. по проект „Никой не е защитен от домашното насилие“ беше проведено първото обучителен семинар по Модул 1  „Ние сме с теб – включване на студенти и младежи роми, чрез обучаване за превенция на домашното насилие“. Обучението се проведе във с. Вонеща вода, Великотърновско за 30 младежи – студенти и доктуранти от няколко университета от страната. Програмата включваше следните теми: актуални проблеми, свързани с домашното насилие; последици от домашното насилие; техники за писане на сценарии и създаване на аудио-визуални продукти. Бяха сформирани осем екипа, които впоследствие, заедно с менторите ще създадат готови клипове, свързани с домашното насилие. За обучители бяха поканени експерти от фондация „Център Надя“ и експерти – оператор и продуцент. Самото обучение премина по интерактивен начин, работа в малки групи, дискусии и ролеви игри. Участниците в обучението придобиха знания за явлението домашно насилие и конкретни умения за изготвяне на визуални продукти, които да бъдат използвани в кампания за превенция на домашно насилие от здравните медиатори в страната.

Проект „Никой не защитен от домашното насилие –информационна кампания“ се финансира в рамките на Програмата BG 12 „Домашно насилие и насилие базирано на полов признак“ (ПО 29) по Норвежки финансов механизъм 2009-2014 г.


About the Author


Centre Nadja