Кръгла Маса – 8-ми Март

by Centre Nadja

13281744_772750192860756_156858314_n
На 8-ми март 2016 г. се проведе кръгла маса, посветена на домашното насилие в ромската общност в залата на хотел „Света София“, където взеха участие представители на държавни институции – полиция, социални служби, неправителствени и международни организации. Беше отразен и международния ден на жените – 8-ми март, като дискусиите бяха фокусирани главно върху необходимостта от превенция на домашното насилие, важността на повишената информираност на обществото ни, още повече сред ромската общност.

About the Author


Centre Nadja